середа, 20 січня 2016 р.

Релятивістська механіка (10 клас)

Основні положення спеціальної теорії відносності. 

«Вчіться у вчора, живіть сьогодні, сподівайтеся на завтра.
 Головне — не припиняти задавати питання ...
Ніколи не втрачайте священної допитливості»
                                   Альберт Ейнштейн

Релятивістська механіка - розділ механіки, що вивчає закони руху тіл зі 
швидкостями, близькими до швидкості світла.

Опрацюйте матеріал підручника §§37-39 розділ 3
Для кращого засвоєння матеріалу перегляньте Опрацювавши матеріал ви зможете відповісти на запитання та виконати завдання:

1. Сформулюйте принцип відносності Галілея.
2. Сформулюйте класичний закон додавання швидкостей.
3. Дайте визначення СТВ. Чим відрізняється СТВ та загальна теорія 
відносності?
4. Сформулюйте постулати СТВ.
5. Сформулюйте релятивістський закон додавання швидкостей.
6. У чому полягає суть релятивістського скорочення відстаней?
7. У чому полягає суть релятивістського уповільнення часу?
8. Сформулюйте релятивістський закон взаємозв’язку між масою та енергією.
9. Сформулюйте наслідки, що випливають із релятивістського закону 
взаємозв’язку між масою та енергією.
10. У якій системі відліку - рухомій чи нерухомій - подія буде спостерігатися 
менше часу?

Домашнє завдання. 

  • Опрацювати: параграфи 37 - 39 з підручника
  • Виконайте тест, розміщений нижче

Тестування: “Основні положення СТВ”.

Запитання 1. На ракеті, що стартувала з Землі і з великою швидкістю 
наближається до космічної станції увімкнули прожектор, промінь світла від 
якого спрямований на космічну станцію. Порівняйте значення світла відносно 
Землі, станції та ракети і виберіть правильне твердження.

А. Значення швидкості світла відносно Землі є найбільшим.
Б. Значення швидкості світла відносно Землі, станції і ракети є однаковими.
В. Значення швидкості світла відносно ракети є найбільшим.
Г. Значення швидкості світла відносно космічної станції є найбільшим.

Запитання 2. За яке відкриття А. Ейнштейн отримав Нобелівську премію?

А. Створення теорії відносності.
Б. Пояснення фотоефекту.
В. Установлення взаємозв’язку між швидкістю та енергією.
Г. Внесок у створення атомної бомби.

Запитання 3. Під час яких процесів зростає маса тіла?

А. Нагрівання.
Б. Конденсація.
В. Кристалізація.
Г. Плавлення.

Запитання 4. Закони класичної механіки справедливі у тих інерціальних 
системах відліку, відносно яких макроскопічні тіла рухаються зі швидкістю...

А. v = c
Б. v < c
В. v << c
Г. v - довільна

Запитання 5. Джерело світла рухається до нерухомого спостерігача зі 
швидкістю v = 0,5c . Якою є швидкість світла відносно спостерігача?

А. c
Б. 1,5c
В. 0,5c
Г. 0

Запитання 6. Яка фізична величина залишається незмінною у рухомих і 
нерухомих ІСВ?

А. Енергія тіла.
Б. Імпульс тіла.
В. Проміжок часу між двома подіями.
Г. Заряд тіла.

Запитання 7. Вкажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, 
близькими до швидкості світла у вакуумі:

А. Хвильова оптика.
Б. Кінематика.
В. Релятивістська механіка.
Г. Релятивістська статика.

Запитання 8. Виберіть правильне твердження:

А. Швидкість світла не змінюється при переході з одного середовища в інше.
Б. Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела та 
приймача світла.
В. Швидкість світла в деяких середовищах більша, ніж у вакуумі.
Г. Швидкість світла у вакуумі - гранична швидкість поширення взаємодії.

Запитання 9. Вкажіть, що покладено в основу теорії відносності:

А. закони Ньютона;
Б. постулати, сформульовані Бором;
В. постулати, сформульовані Ейнштейном;
Г. принцип відносності Галілея.

Запитання 10.  Вкажіть рік створення спеціальної теорії відносності:

А. 1899 р.
Б. 1905 р.
В. 1917 р.
Г. 1922 р.

Запитання 11. Виберіть величини, що належать до інваріантних (незмінних 
при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої інерціальної 
системи відліку) величин в теорії відносності:

А. швидкість світла у вакуумі;
Б. час;
В. відстань;
Г. електричний заряд;
Д. маса.


Немає коментарів:

Дописати коментар